Тендерлердин аткарылышы боюнча отчет берүүгө милдеттендирүү сунушу каралууда

Тендердик бүтүм түзүлгөндөн кийин мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашыруу тартибинде аны аткаруунун ар бир пункту боюнча келишимдерди банктык камсыздоону киргизүү сунушталууда. Тиешелүү токтомдун долбоору анын демилгечиси – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтына жайгаштырылган.

Документке ылайык, электрондук сатып алуулар порталында келишим түзүлгөндөн кийин ыйгарым укуктуу банк банктык колдоо көрсөтүү келишиминин негизинде эсептешүүлөрдү жүргүзөт жана ошону менен каражаттардын максаттуу жумшалышын көзөмөлдөйт.

Бул товарларды өз убагында жеткирүүнү, ошондой эле жумуштарды өз убагында аткарууну жана кызмат көрсөтүүнү камсыз кылат.

Ушуга байланыштуу, бул мыйзам электрондук кол тамганы колдонуу аркылуу электрондук сатып алууларга толук өтүүнү жана аны веб-порталда кийин администрациялоо менен электрондук форматта (акылдуу контракттар) келишимдерди түзүүнү карайт.

Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй, банктык колдоо төмөнкүдөй келишимдер үчүн милдеттүү болот:

а) жаңы жана капиталдык курулуштарга, борборлоштурулган сатып алууга, жолдорду жана жол курулуштарын оңдоого учурдагы чыгымдарга;

б) 1 миллион сом жана андан ашык товарды сатып алуу үчүн пландаштырылган сумма менен.

Бул долбоорду кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каржылык чыгымдарды алып келбей турганы белгиленген.

Ошол эле учурда долбоор жөнгө салуучу таасирди талдоону талап кылбайт, анткени ал ишкердикти жөнгө салууга багытталган эмес.