Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, – сүрөт

Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарындагы №77 орто билим берүү мектебине пландан тышкары барып, 9-класстын окуучуларынын Диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабагына катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти.

Бул предмет мамлекет башчысынын демилгеси менен өткөн жылдын сентябрынан тартып окуу планына киргизилген.

Садыр Жапаров сабактын жүрүшүндө окуу процессинин жүрүшүнө, жаңы предметти окутуунун методикасына, бул тема боюнча окуучулардын билим деңгээлине байкоо жүргүздү.

Окуучулар менен баарлашууда президент бул предмет өсүп келе жаткан муунга жана жаштарга дин, анын тарыхы, маданияты, адамзаттын жашоосундагы жана руханий-адептик чөйрөдөгү ролу жөнүндө объективдүү илимий билимди бериши керектигин белгиледи.

Мамлекет башчысы окуучуларга салттуу диндердин баалуулуктары тууралуу билимге бүгүнкү күндө талап жогору экенин, анткени ар кандай кыймылдар өз катарына жаңы жолдоочуларды тартуу үчүн ар кандай каналдар аркылуу өз маалыматтарын активдүү жайылтып, аны диний баалуулук катары көрсөтүп жатканын түшүндүрдү.

Президент ар кандай радикалдык диний агымдарга аралашуусунун алдын алуу үчүн өсүп келе жаткан муунга дин тууралуу туура маалыматтарды жеткирүү маанилүү экенин, мектептеги сабактар жаштар арасында дин тууралуу туура түшүнүктү калыптандырууга гана жардам бербестен, алардын үй-бүлөсүндө жана жакын чөйрөсүндө диний маселелер боюнча билим алууга да салым кошорун белгиледи.

“Диндердин өнүгүү тарыхы” предмети гуманитардык билим берүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Анын программасы менчигинин түрүнө жана формасына карабастан Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринин 9-класстарынын окуучулары үчүн иштелип чыккан.

DOS 4786 Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, - сүрөт
DOS 4947 Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, - сүрөт
DOS 3549 Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, - сүрөт
DOS 3542 Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, - сүрөт
DOS 3539 Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, - сүрөт
DOS 3543 Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, - сүрөт
DOS 5162 Жапаров Бишкектеги мектептеги сабакка пландан тышкары катышты, - сүрөт