Кыргыз баалуулуктарын кийимге түшүргөн айымдар

Кыргыздын каада-салтын, тарыхын, маданий мурасын саймага түшүргөн айымдар. Биз бул жолу жаш ишкер айым Жибек Абакирова негиздеген “Куурчак” бренди тууралуу айтып беребиз.

Ишкер айым кийиз менен иштөөнү бала кезинен эле чоң эне, тайэнелеринен үйрөнүп, заманбап коомдо маданий мурас болгон кыргыз кийимдерин дүйнөгө алып чыгууга умтулган.

YouTube video