Кыргызстанда 1- класска электрондук каттоо 8-апрелде башталат

2024-2025-окуу жылына карата каттоо mektep.edu.gov.kg сайтында 24 саат бою жүргүзүлөт.

I этап 8-апрелден 2-июнга чейин, расмий каттоодо турган жер боюнча жүрөт
II этапта 3-июндан 30-августка чейин бош орун болгон мектептерге катталса болот