Жаратылыш министрлигинде 100,9 миллион сомдук каржылык бузуулар аныкталды

Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде жана анын мекемелик бөлүмдөрүндө 100 миллион 988,1 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталды. Бул тууралуу Эсептөө палатасы билдирди.

Каржылык тартип бузуулар 2022-жылга карата мекемелеринин жана анын мекемелик бөлүмдөрүнүн ишине аудит жүргүзүүдө аныкталган. Анын ичинде:

  •  бюджеттерди аткаруудагы бузуулар жана кемчиликтер — 11 миллион 290,7 миң сом;
  •  мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтер — 9 миллион 459,8 миң сом;
  • эсепке алуу жана отчеттуулук тартибин бузуу —77 миллион 288,0 миң сом,
  •  мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамды бузуулар — 2 миллион 949,6 миң сом.

Аудиттин жыйынтыктары боюнча Ички иштер министрлигине 2021-2022-жылдарга лицензияны кармап калуу үчүн жыйымдын төлөмдөрүн эсептөө маселеси боюнча аудиттин материалдары жөнөтүлөт.