Газа секторуна жардам берүүгө ачылган атайын эсепке 307 миң сом түштү

Бүгүнкү күндө Газа секторуна жардам берүүгө ачылган атайын эсепке 307 миң 465,3 сом жана 1000 рубль түштү. Бул тууралуу Финансы министрлиги кабарлайт.

Реквизиттери:

Алуучу банк: “Айыл Банк”ААК
ИНН 41002202310503
БИК 135039
ОКПО 31816860

Эсептин номери: №1350158030000557 “КР ФМ (Газа секторунун жарандарына жардам берүүгө акча каражаттарын топтоо үчүн эсеп) “(сом, АКШ доллары, евро, рубль)

Төлөм коду: 14411100 – “учурдагы жардам”

“Эсеп ачуунун максаты ыктыярдуу жана юридикалык жактардан Газа секторунун калкына жардам берүү болуп саналат”,- деп айтылат маалыматта.