Билим берүү министрлиги ЖРТ талап кылынбаган 33 адистиктин тизмесин жарыялады

Билим берүү жана илим министрлиги абитуриенттерди окууга кабыл алууда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары керек болбогон даярдоо багыттары менен адистиктердин тизмесин бекитти.

Тиешелүү буйрук 7-февралда кабыл алынган.

Код/ даярдоо багыттарынын/ адистиктердин аталышы:

1. Дене тарбия жана спорт;
2. Ден соолугунда мандеми бар адамдар үчүн дене тарбия (адаптивдүү дене тарбия);
3. Искусство таануу;
4. Театр таануу;
5. Хореография искусствонун тарыхы жана теориясы;
6. Музыка таануу;
7. Кино таануу;
8. Кинооператорлук;
9. Көркөм сүрөт искусствосунун тарыхы жана теориясы;
10. Инструменталдык аткаруучулук (инструменттердин түрлөрү боюнча);
11. Вокалдык искусство (вокалдын түрлөрү боюнча);
12. Дирижерлук кылуу (аткаруучу коллективдердин түрлөрү боюнча);
13. Композиция;
14. Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча);
15. Үн режиссурасы (колдонулуучу багыттары боюнча;
16. Актердук өнөр;
17. Режиссура (колдонулуучу багыттары боюнча);
18. Театралдык-декорациялык искусство;
19. Хореографиялык өнөр;
20. Хореографиялык режиссура;
21. Хореографиялык педагогика;
22. Дизайн;
23. Интерьер жана жабдуулар;
24. Декоративдик-колдонмо искусствосу жана элдик кол өнөрчүлүк;
25. Монументалдык-декоративдик искусство;
26. Живопись;
27. Графика;
28. Скульптура;
29. Адабият чыгармачылыгы;
30. Элдик көркөм чыгармачылыгы;
31. Социалдык-маданият ишмердүүлүгү;
32. Көркөмдүк билим берүү;
33. Көркөм сүрөт искусствосу.