Заманбап окутуу – мезгил талабы

Мугалимдик кесип нары түйшүктүктүү, нары ардактуу кесип экенине ынануу менен мугалимдин алдында эң чоң жоопкерчилик турат. Татыктуу келечек муундарын тарбиялоо үчун мугалим өмүр бою чыгармачылык жана изденүүчүлүк менен иштөөсү керек.

Азыркы замандын талабына ылайык “Заманбап мугалим”, “Санарип мугалим”, “Чыгармачыл мугалим”-деген жаңы түшүнүктөр жүрүп жатат. Ооба, туура анткени заман коом ушуну талап кылып жаткан учуру. Демек, биз мугалимдер ар бир кадам сайын замандан артта калбай астына карай жылып туруубуз абзел.

Интернет күн сайын биздин жашообуз менен тыгыз байланышып, кээ бир кагаз иштерибиз да акырындап санарип форматына айланып жаткан учуру. Мына ушул себептен бүгүн мен сиздер менен биз мугалимдердин өтө чоң куралы болгон портфолио тууралуу тагыраагы электрондук портфолио тууралуу сөз кылмакчымын.

Салттуу окутууда окуучулар менен түздөн-түз иштейсиң. Сабак окуу ишине бардык шарттары бар окуу бөлмөсүндө өтүлөт. Ар бир окуучунун окуудагы ийгилик-көйгөйү да мугалимдин көз алдында болот. Бирок аракет кылсак, ушундай эле натыйжага аралыктан билим берүүдө да жетише алабыз.

Кесипкөй мугалим салттуу окутуудан айырмаланып, аралыктан окутуу жалкоолукту, көз боёмочулукту сүйбөй турганын айтат.
— Салттуу окутууда эптеп сабак бергендер деле жүрө бериши мүмкүн. Аралыктан окутууда жаңы санарип көндүмдөрдү үйрөнүүгө аракет кылбасаң, онлайн сабагыңа тыкыр даярданбасаң, ишиңде эч бир ийгилик болбойт

Чыгармачыл мугалим ар бир сабагына кылдат даярданат. Сабак берүүдө, кайтарым байланышты камсыздоодо ZOOM, WhatsApp платформаларын кеңири колдонот.

— «Мугалим окуп турса гана мугалим» деген учкул сөз туура айтылыптыр. Аралыктан билим берүү боюнча мугалимдер үчүн окуулар уюштурулса, жаңы ыкмаларды үйрөнүүгө көп мугалимдер катышмак

Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтуна  билим берүү мекемелеринин кызматкерлери үчүн аралыктан окутуу ыкмаларын колдонуу, онлайн сабактарды, видео сабактарды, окутуу видео материалдарын даярдоо боюнча, мультимедиялык технологияларды колдонуу, окуучулар жана ата-энелер менен кайтарым байланыш уюштуруу боюнча вебинарларды өткөрүү милдеттендирилди. WhatsApp, ZOOM, Google Classroom, Скайп, Google Hangouts, Google Meet, MOODLE платформаларын колдонуу менен аралыктан окутуу формасында окуу процессин уюштуруу боюнча семинарларды өткөрүү каралган.

-Аларга онлайн жана видео сабактарды даярдоо, видео, мультимедиалык материалдарды колдонуу, окуучулар менен кайтарым байланыштуу уюштуруу үйрөтүлөт

Портфолио -бул мугалимдин жүзү, мугалимдин “Мугалим” статусун алгандан кийинки  ар бир кадамы, жашоосу. Ал күн сайын, кадам сайын байытылып келет. Электрондук портфолионун стандарт портфолиобуздан айырмасы эмнеде. Стандарт портфолионун жакшы жери бул көрсөтмөлүүлүк, документтердин оргиналдуулугу, тактыгы. Бирок ошол эле убакта айта кетчү нерсе азыркы замандын талабына ылайык мультимедиалык көрсөтмөлөрдү аудио, видео, сүрөттөрдү тартуулай албастыгы жана өзүбүз менен чогу алып жүрө албаганыбызда болуп жатат. Мына ошол себептен бизге биздин стандарт портфолиобузду электрондоштуруу максаты келип чыгат.

Бүгүн мен сиздерге Гугл платформасында тагыраагы гугл дискте электрондук портфолио түзүү тууралуу бар аз болсо да багыт берип кетүүнү чечтим. Алгач эле гугл платформасында иштөө үчүн бизде гугл акаунтубуз болуусу шарт.  ……. @gmail.com. Почта баарыбызда эле бар деп ишенемин, эгер болбосо алгач гуглдан почта ачабыз. Андан соң гугл браузеринен гугл дискти табабыз.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО — САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Азыркы замандын талабына ылайык “Заманбап мугалим”, “Санарип мугалим”, “Чыгармачыл мугалим”-деген жаңы түшүнүктөр жүрүп жатат. Ооба, туура анткени заман коом ушуну талап кылып жаткан учуру. Демек, биз мугалимдер ар бир кадам сайын замандан артта калбай астына карай жылып туруубуз абзел.

Интернет күн сайын биздин жашообуз менен тыгыз байланышып, кээ бир кагаз иштерибиз да акырындап санарип форматына айланып жаткан учуру. Мына ушул себептен бүгүн мен сиздер менен биз мугалимдердин өтө чоң куралы болгон портфолио тууралуу тагыраагы электрондук портфолио тууралуу сөз кылмакчымын.

Портфолио -бул мугалимдин жүзү, мугалимдин “Мугалим” статусун алгандан кийинки  ар бир кадамы, жашоосу. Ал күн сайын, кадам сайын байытылып келет. Электрондук портфолионун стандарт портфолиобуздан айырмасы эмнеде. Стандарт портфолионун жакшы жери бул көрсөтмөлүүлүк, документтердин оргиналдуулугу, тактыгы. Бирок ошол эле убакта айта кетчү нерсе азыркы замандын талабына ылайык мультимедиалык көрсөтмөлөрдү аудио, видео, сүрөттөрдү тартуулай албастыгы жана өзүбүз менен чогу алып жүрө албаганыбызда болуп жатат. Мына ошол себептен бизге биздин стандарт портфолиобузду электрондоштуруу максаты келип чыгат.

Бүгүн мен сиздерге Гугл платформасында тагыраагы гугл дискте электрондук портфолио түзүү тууралуу бар аз болсо да багыт берип кетүүнү чечтим.                                                                                                                   Алгач эле гугл платформасында иштөө үчүн бизде гугл акаунтубуз болуусу шарт.  ……. @gmail.com. Почта баарыбызда эле бар деп ишенемин, эгер болбосо алгач гуглдан почта ачабыз. Андан соң гугл браузеринен гугл дискти табабыз.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Гугл дисктин мүмкүнчүлүктөрү өтө көп бирок бүгүн биз бир гана электрондук портфолио менен чектелип туралы. Гугл дискке киргенден кийин +Создать баскычын басабыз.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Ал жерден гугл сайтты табабыз жана киребиз.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Биз иштөөчү талаа ушундай көрүнүштө болот. Бул жерде бардык иштөөчү куралдар көз алдыңыздарда көрүнүп турат, сүрөттөрдү, макеттерди, керектүү бардык документтерди  кошуу үчүн оң жактагы  вставка бөлүгүнөн жүргүзүлөт. Ал эми жаңы бет ачуу үчүн страница бөлүгүнө өтүп плюс баскычын басуу өзү жетиштүү.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ
ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ
ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Айта кетчү нерсе сиздердин ар бир кыймылыңыздар автоматтык түрдө сакталып барат өчүп кетти же сакталбай калды деген ойдон алыс болуп коркпостон иштей берсеңиздер болот. Сүрөттөгүдөй бардык жазуулар өзгөрүлөт сиздер өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга, шык талантыңыздарга карап өзгөртүп кооздоп түзсөңүздөр болот.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Даярдалган сайтты Опубликовать деген жерден жүктөйбүз.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Кийинки беттен сайтыбызга дарек койобуз ал латын тамгаларынан туруш керек сөссүз түрдө

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ
ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Ал эми көрүү үчүн Открыть опубликованный сайтты басабыз

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

А бул болсо даярдалган портфолио жана анын дареги.

ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТФОЛИО - САНАРИП МУГАЛИМДИН ЖҮЗҮ

Көңүл коюп окуганыңыздарга чоң рахмат.